Newyddion

Canhwyllau newydd!

Canhwyllau newydd!

Ers oes rwan, rydw i wedi bod yn gweithio ar ystod o ganhwyllau ac waw doeddwn i ddim yn dychmygu y buasai'r fenter yn gymaint o waith! I rywun sydd a diddordeb edrych ar wneud canhwylla, mi wnewch chi dreulio oes yn ymchwilio ac yn ychwanegu llwyth o lynia i Pinterest, coeliwch chi fi ...  Ers i mi rannu lluniau o'r canhwyllau ma'r gefnogaeth wedi bod yn wych! Derbynnais sawl neges fendigedig ac hyd yn oed mwy o awgrymiadau enwau i'r ddwy gannwyll siap merch. Fi feddyliodd am MONA ac ENLLI ond mi fydd yr enwa eraill a gafodd eu...

Darllen mwy →


Dwi’n mynd i ddechra’ gwerthu crysa-t ...

blog blogpost business clothing entrepreneur fashion female entrepreneur launch lockdown new online shop retail starting a business startup tshirt wales young

Dwi’n mynd i ddechra’ gwerthu crysa-t ...

Pam? Pwy? Sut? Ti’n colli arni? 

Darllen mwy →