Set Mona ac Enlli
Set Mona ac Enlli

Set Mona ac Enlli

Prîs arferol $37.19 $0.00 Côst uned yr un

100% Cwyr Soy Naturiol

100% Olew Pur

Wic Hemp Organig

Mae’r set yn cynnwys:

1 x MONA

1 x ENLLI

Mae’r ddwy gannwyll wedi’w creu o gwyr pur naturiol ac yn ddi-arogl. 

Oherwydd natur y cwyr, gall fod amrywiadau ac amherffeithrwydd. Mae 'frosting' yn naturiol ac i ddweud y gwir, mae’n ychwanegu at edrychiad y cannwyll.

Defnyddir ein canhwyllau yn bennaf fel addurn, ond os ydych chi am eu llosgi, rydym yn argymell eich bod yn gosod y gannwyll ar blât / dysgl ddofn er mwyn osgoi i'r cwyr lifo. Peidiwch a gadael cannwyll yn llosgi mewn stafell wag.